Termeni şi condiţii

Notă de informare privind protecția datelor personale

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Vă informăm ca datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in condiții optime a serviciilor. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către administratorului site-ului a serviciilor de informare, marketing și publicitate, a serviciilor de comunicații electronice și a serviciilor asociate platformei online de vânzare de bilete.

 

Fiecare utilizator, la opțiunea să proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de către administratorul site-ului. Refuzul furnizării anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesării anumitor servicii prin intermediul site-ului.

 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai CFF VIŞEU DE SUS S.R.L. implicați în furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului (de ex. plăți online cu cardul).

 

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.

 

Totodată, utilizatorul are dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și sa solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmata de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de către administratorul site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa administratorul site-ului: CFF VIŞEU DE SUS S.R.L. cu sediul în Str. Cerbului Nr. 5, Vișeu de Sus, Maramureș, România sau prin e-mail la adresa: office@cffviseu.com.

 

 

Termeni și condiții de utilizare a serviciilor cffviseu.com

 

 1. CFF Vișeu de Sus este o cale ferată forestieră, operată privat, care funcționează îndeosebi pentru transportul lemnului. De aceea, nu se pot ridica pretenții în ceea ce privește transportul public de pasageri, condiții speciale de transport sau mersul trenurilor.
 2. Dispozițiile șefului de tren trebuie întocmai respectate de către pasageri; dacă este nevoie, el are dreptul să interzică accesul în tren al anumitor persoane.
 3. Pasagerii au voie să călătorească numai în vagoanele destinate transportului de persoane; accesul pe platforme, vagoane pentru lemne sau marfă ș.a. este strict interzis.
 4. Urcarea sau coborârea în/din tren în timpul mersului este strict interzisă.
 5. Staționarea în zona de manipulare a lemnului și a activităților forestiere este, din cauza riscului mare de accidente, interzisă.
 6. Închiderea/deschiderea geamurilor se va face DOAR de către personalul trenului.
 7. În timpul mersului, pentru siguranţa dvoastră, vă rugăm să rămâneţi aşezaţi pe scaune.
 8. Odată ce aţi fost repartizaţi în vagoane este obligatoriu să vă păstraţi aceleaşi locurile pe întreaga durată a călătoriei (dus-întors).
 9. Călătoria cu trenurile turistice ale CFF Vișeu de Sus are loc pe propria răspundere. Firmele R.G.Holz Company și CFF Vișeu de Sus S.R.L. nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate, în cazul nerespectării, de către turiști, a acestor minime norme.
 10. Ora plecării, traseul și staționarea trenurilor se vor supune cerințelor producției și pot apărea oricând modificări. De aceea, nu există nicio garanție pentru anumite condiții de transport sau mersul trenurilor, chiar dacă acestea au fost deja publicate.
 11. Călătoria se efectuează cu material rulant istoric, respectându-se totodată normele de siguranţă necesare. Privilegiul de a călători în aceste vagoane cu valoare istorică, compensează lipsa de confort care ne este uneori reproşată.
 12. În acest context, vă rugăm să arătaţi înţelegere posibilelor defecţiuni care pot apărea în timpul călătoriei şi răbdare în cazul unor întărzieri. De asemenea, vă rugăm să vă adaptaţi pretenţiile personale ţinănd cont de faptul că transportul se efectueză pe o cale ferată istorică, cu utilaje construite în urmă cu peste o sută de ani.
 13. Dacă, din cauze tehnice sau meteorologice, călătoria va fi întreruptă, pentru rezolvarea oricăror neînţelegeri/neplă-ceri, personalul societăţii vă stă la dispoziţie. Vă rugăm să vă adresaţi respectuos şi să vă păstraţi calmul.